}

e-Pabianice Miasto przyszłości


26
pomysłów
wyzwanie zakończone

Nagrody

Organizator

Zdjęcie jury
Miasto Pabianice

Jury

Zdjęcie jury
Miasto Pabianice

Co sądzisz o koncepcji Starego Rynku? Jakie rozwiązania Ty byś zaproponował/a?

Przygotowana została koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy przebudowy Starego Rynku. Założeniem było nasadzenie wysokiej i niskiej roślinności, żeby zazieleniony rynek bardziej przypominał skwer do wypoczynku niż betonowy plac. Zniknie pomnik Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne. W obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania terenu jest wyznaczony jako część historyczna, koncepcja nawiązuje do położonych obok zabytków, kościoła św. Mateusza i Dworu Kapituły Krakowskiej. Płyta rynku będzie miała posadzkę m.in. z kostki granitowej odzyskanej z rozbiórki ul. Zamkowej. Po stronie wschodniej zaplanowano miejsce na ruchomą scenę. Elementami, których dotąd nie było są symboliczne „źródełko” w miejscu historycznej studni, zegar słoneczny oraz posadzkowa fontanna w sąsiedztwie trejażu, pod którym zaprojektowano ławki umożliwiające odpoczynek. Część południowa zarezerwowana jest na umieszczoną w zieleni część przeznaczoną pod gastronomię i handel okazjonalny. W zachodniej części placu zlokalizowano miejsca parkingowe i toaletę. Będą poprowadzone podłączenia pod monitoring, dojazd dla rowerów połączony ze ścieżką wzdłuż ul. Zamkowej i dodatkowe nowe oświetlenie. Układ drogowy wokół rynku pozostanie bez zmian, ale z ruchem jednokierunkowym.

Koncepcja obejmuje Stary Rynek, przyległe ulice oraz obszar położony na północ i na zachód od kościoła św. Mateusza. Głównym założeniem projektowym było połączenie placu i terenu wokół, żeby stworzyć jedną spójną przestrzeń na wypoczynek wśród zieleni i organizowanie małych wydarzeń kulturalnych, jak pokazy, koncerty czy seansy letnie.

Czekamy na Wasze opinie w komentarzach do 20 lutego 2022 r.
Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

Stary Rynek - koncepcja zagospodarowania plan

 

Zaloguj się aby dodać komentarz
252
Odpowiedzi
18
Wyzwań
488
Użytkowników

Projekt e-Pabianice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020