e-Pabianice Miasto przyszłości

KLAUZULA RODO DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem podanych danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Miasto Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, REGON 472057715, NIP 731 196 27 56. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Państwa dane mogą zostać przekazane: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z realizacją usługi, w tym: sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

252
Odpowiedzi
13
Wyzwań
472
Użytkowników

Projekt e-Pabianice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020