e-Pabianice Miasto przyszłości

KLAUZULA RODO DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasto Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, REGON 472057715, NIP 731 196 27 56, danych osobowych (adres e-mail) w celu subskrypcji usługi Newsletter zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na otrzymywanie od Miasta Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, REGON 472057715, NIP 731 196 27 56, informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usługi Newsletter jest:
Miasto Pabianice z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, REGON 472057715, NIP 731 196 27 56
Telefon: 42 22 54 600.

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@um.pabianice.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi Newsletter na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, w tym zakresie dane będą wykorzystywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji usługi Newsletter lub odwołania zgody.
Państwa dane przekazujemy: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z realizacją usługi, w tym: sm32 STUDIO Marek Mucharski, z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10, REGON: 241093259, NIP: 5532087369.

Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych:

  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do cofnięcia zgody,
  6. prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

252
Odpowiedzi
13
Wyzwań
472
Użytkowników

Projekt e-Pabianice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020